Pomyśl zanim coś zrobisz

Posted on

Prace na zlecenie, to niezwykle powszechne zjawisko. Ustawicznie spotykamy się z ogłoszeniami typu: zlecę napisanie pracy, zlecę pisanie, prace maturalne na zamówienie, zlecę napisanie pracy magisterskiej. Lub odwrotnie: kupię pracę, kupię pracę zaliczeniową czy pracę maturalną i tak można by wymieniać bez końca. A jak dla mnie, pomoc w pisaniu prac, jak również ich tworzenie oraz poprawianie, winno być podzielona obopólnie. Co oznacza, że musimy cały czas współpracować. Zatem osoba, która sprawuje pieczę nad merytoryką jak również stroną językową, powinna regularnie, nie jedynie wskazywać, też też tłumaczyć błędy, które popełnia pisząc. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy „piszący” po prostu kupuje gotową pracę. Niezrozumiałe jest to, że niektóre osoby w ogóle, nie orientują się komu zlecają napisanie pracy. Ogromne niebezpieczeństwo to prawdopodobieństwo plagiatu, drugie nieprawidłowe napisanie pracy i co za tym idzie, bezpowrotna utrata pieniędzy. W imię zasady, myśli co się robi, dobrze zastanówmy się nim wybierzemy kogoś, kto nam pomoże i za nas napisze jakąkolwiek pracę. Tym samym korzystajmy ze sprawdzonych serwisów, wystarczy przewertować opinie.